Dzięki wsparciu władz miasta Skierniewice oraz zapałowi inwestora - firmy Themica sp. z o.o. nasze biuro projektowe przygotowało projekt rewaloryzacji części terenu upadłego zakładu Rawent - Skierniewice. Niezagospodarowane tereny przy ul. Fabrycznej w Skierniewicach zmieniają się w nowoczesną dzielnicę przemysłową. Najnowsza inwestycja polegająca na budowie zakładu produkcji styropianu została opracowana przez nasze biuro projektowe. Projekty budowlane zostały złożone w urzędzie miasta Skierniewice, inwestor oczekuje na wydawanie pozwolenia na budowę. Planowany termin realizacji inwestycji określa się na dugą połowę 2015r.