Jako architekci przygotowujący projekty domów nowoczesnych nie raz zetknęliśmy się z zagadnieniem związanym z projektowaniem domów jednorodzinnych energooszczędnych i pasywnych.  Już w 2009r nasze biuro projektowe we współpracy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej opracowało projekt domu pasywnego. Budynek zaprojektowano w oparciu o wszelkie dostępne w owym okresie rozwiązania i technologie sprzyjające redukcji zużycia energii niezbędnej do funkcjonowania budynku. Projekt domu przewidywał zastosowanie przegród budowlanych o bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła, zastosowanie jako źródła ogrzewania pompy ciepła współpracującej z "magazynem ciepła" umieszczonym pod budynkiem, wykonanie dachowej  instalacji odbierającej energię promieni słonecznych dla celów ogrzewania budynku i ładowania "magazynu ciepła", zastosowanie wentylacji mechanicznej wyposażonej w rekuperator, oraz zastosowanie tych samych technologii do chłodzenia budynku w okresie letnim. W rezultacie udało sie uzyskać projekt domu jednorodzinnego, parterowego, pasywnego, zdolnego kumulować energię cieplną latem i odbierać ją zimą na cele grzewcze. Dom został wybudowany i oddany do użytku w 2010r. Z relacji inwestora wynika, że poza okresami skrajnie niskich temperatur, gdzie uruchamiane jest zapasowe źródło ogrzewania, dom zapewnia mieszkańcom komfort termiczny wyłącznie przy pomocy instalacji pasywnych. W 2013 roku wykonaliśmy projekt domu jednorodzinnego energooszczędnego, usytuowanego w Brwinowe, wykorzystującego nowatorską technologię płytkiej płyty fundamentowej. Technologia ta posiada trzy zasadnicze zalety, pozwala na zmniejszenie głębokości posadowienia płyty fundamentowej do około 0,4m poniżej poziomu terenu, pozwala na  wykonanie bardzo szczelnej izolacji przeciwwilgociowej, co jest niezmiernie ważne przy posadawianiu budynków na działkach o wysokim poziomie wód gruntowych, oraz wyklucza możliwość powstania mostków termicznych w obszarze połączenia izolacji podłogi na gruncie z izolacją ścian. Czekamy na pierwsze relacje ze strony inwestora.