Zajmujemy się projektowaniem budynków:

 • Mieszkalnych jednorodzinnych Mieszkalnych wielorodzinnych
 • Użyteczności publicznej Usługowych Przemysłowych, magazynowych itp.
 • Osiedli mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej, jednorodzinnej, szeregowej, bliźniaczej
 • Przebudowywanych, rozbudowywanych itp.
 • Założeń urbanistycznych (parkingi, place, pomniki)
 • Oraz innych obiektów budowlanych

Gwarantujemy:

 • Koordynację formalno-prawną
 • Koordynację branżową
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego na budowie
 • Pomoc na etapie przygotowania inwestycji
 • Pomoc na etapie realizacji inwestycji

Opracowujemy dokumentacji takie jak:

Architektura
 • Koncepcje architektoniczne
 • Projekty zagospodarowania terenu Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Pełnobranżowe opracowania projektów budowlanych
 • Adaptacje i modernizacje istniejących obiektów
 • Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy itp.
 • Legalizacje samowoli budowlanych
 • Projekty termomodernizacji
 • Projekty kolorystyki i rekompozycji elewacji
 • Inwentaryzacje budowlane
 • Inwentaryzacje dla innych celów np. wyceny nieruchomości
 • Ekspertyzy budowlane i specjalistyczne (m.in. dla PINBu)